Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

SLOVO Prihlásiť sa k SLOVO

BIBLE TIMELINE COURSE

BIBLE TIMELINE COURSE

What is the Bible Timeline Course? The Bible can be quite intimidating, due to its size and complexity. Many Catholics long to read the Bible, but they don’t know how…. Pokračovať v čítaní »

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Drahí spolubratia v kňazskej službe, v týchto dňoch, keď sa po niekoľkých mesiacoch opäť v našich kostoloch muselo obmedziť slávenie verejných bohoslužieb, prostredníctvom vás pozývam rodiny i všetkých, ktorí vo… Pokračovať v čítaní »

INFLUENCERA BOŽIEHO CARLA ACUTISA VYHLÁSILI ZA BLAHOSLAVENÉHO

INFLUENCERA BOŽIEHO CARLA ACUTISA VYHLÁSILI ZA BLAHOSLAVENÉHO

ČLÁNOK O CARLOVI ACUTISOVI

O DUCHOVNOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ

O DUCHOVNOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ

Na čo sme prišli v polemike o podávaní Eucharistie na ruku?  

THURSDAY 14TH MAY: A DAY OF PRAYER, FASTING & WORKS OF CHARITY

THURSDAY 14TH MAY: A DAY OF PRAYER, FASTING & WORKS OF CHARITY

Dear Fathers and Deacons, Dear brothers and sisters in Christ, Pope Francis invites us, this Thursday 14th May, to join with believers of all religions and people of goodwill in… Pokračovať v čítaní »

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry, už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť… Pokračovať v čítaní »

Bratislavské Hanusove dni ONLINE

Bratislavské Hanusove dni ONLINE

Milí priatelia, dávame vám do pozornosti špeciálne vydanie kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni ONLINE, ktoré sa uskutočnia už tento víkend 24. – 26. apríla 2020. Ide o víkend plný diskusií a prednášok… Pokračovať v čítaní »

Prinášame Liturgiu domácej cirkvi na Veľkonočnú nedeľu (12. apríla 2020)

Prinášame Liturgiu domácej cirkvi na Veľkonočnú nedeľu (12. apríla 2020)

LITURGIA NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU