Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ČINNOSŤ MISIE

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V LONDÝNE (SCM) je miestom slávenia a prežívania viery Katolíckej Cirkvi pri bohoslužbách a iných liturgických sláveniach, duchovnej podpory veriacich (hlavný zmysel poslania misie), ale aj stretnutí slovenských krajanov, trávenia spoločného voľného času, aktivít kultúrnych, spoločenských i športových, zdieľania osudu migrantov, kontaktov a informácii pre ľudí žijúcich vo Veľkej Británii, najmä v Londýne. SCM chce nadviazať na dlhoročnú tradíciu katolíckych misií v iných krajinách Európy, ktoré sa v duchu kresťanskej viery a potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí stáli ich druhým domovom alebo i útočiskom v rôznych životných situáciách a potrebách.

Slovenská katolícka misia v Londýne patrí pod diecézu Westminster. Je súčasťou jednej z anglických farností, nakoľko doposiaľ nemá svoje vlastné priestory. Pastoračná starostlivosť zahrňuje veriacich na území Veľkej Británie a Severného Írska. Súčasným sídlom SCM je kostol Our Lady of La Salette and St. Joseph na 14 Melior Street v Londýne.

Spoločenské a politické dianie vo svete vyžaduje od človeka, aby mal pevného ducha, jasné ciele a priority, aby nešlo iba o rozvoj čisto ľudským poznaním a úsilím, ale malo aj svoj kontext v dedičstve našich otcov – vo viere, ktorú sme prijali.

V prostredí kozmopolitného mesta, akým Londýn určite je, kde sa miešajú mnohé národy, kultúry a náboženstvá, je potreba upevňovania náboženskej i národnej identity neustále na nej pracovať a formovať ju, aby sa nestratil kontakt a väzba k viere, jazyku, kultúre a národu, z ktorých sme vzišli a vyrastali v nich.

Komunita SCM v súčasnosti združuje veriacich a buduje tak náboženské presvedčenie. Žije nielen bohoslužbami a náboženskými podujatiami, ale tiež starostlivo upevňuje a rozvíja vo všetkých mysliach a srdciach krajanov národné povedomie a národnú hrdosť, ako aj kultúrne, spoločenské, sociálne, vzdelávacie, športové a rodinné prostredie pre krajanov vo Veľkej Británii, najmä v Londýne.

Je centrom pre Slovákov žijúcich na území Veľkej Británie. V súčasnosti sú už sformované ďalšie centrá – v Peterborough a v meste Manchester.

Je otvorenou komunitou pre všetkých ľudí dobrej vôle.