Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

O DUCHOVNOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ

HOSTIANa čo sme prišli v polemike o podávaní Eucharistie na ruku?

 

Odpoveď