Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

CONTACT US

Slovakian Chaplain for SCM: Fr Tibor Borovsky
Mobile phone number: (+44) 0759 763 7411
Email of Slovakian Chaplain: info@scmlondon.org
Email for administration: secretary@scmlondon.org

Post address:
Slovak Catholic Mission in London
14 Melior Street
London SE1 3QP
United Kingdom

Google Street:
Visit us via Google Street View

Map:
Map of Slovak Catholic Mission in London or how Slovak church in London Bridge: