Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

WARRINGTON

BOHOSLUŽBY

Stretnutia sa uskutočňujú v kostole St. Benedict´s vo Warringtone
Rhodes Street, Warrington, Cheshire, WA2 7QE

warringotn 2 warringotn 1

vždy o 19.00 hod. v týchto termínoch:
piatok – 16.05.2014
sobota – 17.05.2014
sobota – 07.06.2014 + stretnutie pri rozhovoroch – páry, skupiny, rodiny, mládež, deti, mladí, starí, ženy, muži, chlapci, dievčatá – proste všetci :)

Rozpis bohoslužieb na 2.polrok r.2014 bude oznámený na konci júna.
sobota 20. septembra 2014 o 19.00 hod.
sobota 25. októbra 2014 o 19.00 hod.
sobota 01. novembra 2014 o 19.00 hod.
sobota 14. decembra 2014 o 18.00 hod.

15.12.2014: Dočasne sa bohoslužby v meste Warrington rušia. Po získaní patričných súhlasov a povolení je SCM v Londýne a jej kňaz pripravený obnoviť svoju pastoračnú činnosť. Prosíme o modlitby a Božie požehnanie pre toto dielo.

Správou a riadením komunity je naďalej poverený Ondrej Obediar, Kamil Zborai a Anna Rejtová.
Obráťte sa na nich so svojimi otázkami a žiadosťami.

Tešíme sa na vaše reakcie, nápady, podnety, informácie, návrhy – čokoľvek, čo napomôže a urýchli spôsob, ako sa dať “dokopy” :-)

S POZDRAVOM POKOJA A POŽEHNANÍM VŠETKÝM

Fr Tibor Borovsky
duchovný otec SCM
Ethnic Chaplain of SCM