Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

WARRINGTON

BOHOSLUŽBY

Stretnutia sa uskutočňujú v kostole St. Benedict´s vo Warringtone
Rhodes Street, Warrington, Cheshire, WA2 7QE

warringotn 2 warringotn 1

vždy každú sobotu o 16.00 hod.

19. mája svätá omša vo Warringtone nebude !!!

Správou a riadením komunity sú naďalej poverení Kamil Zborai a Anna Rejtová.
Obráťte sa na nich so svojimi otázkami a podnetmi.

Tešíme sa na vaše reakcie, nápady, podnety, informácie, návrhy – čokoľvek, čo napomôže a urýchli spôsob, ako sa dať “dokopy” :-)

S POZDRAVOM POKOJA A POŽEHNANÍM VŠETKÝM

Fr Tibor Borovsky
duchovný otec SCM
Slovakian Chaplain of SCM