Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SVÄTÉ OMŠE

Milí členovia SCM, návštevníci, drahí priatelia. Pre pandémiu koronavírusu Slovenská katolícka misia v Londýne na základe nariadenia Katolíckej konferencie biskupov Anglicka a Walesu dočasne prerušuje (pozastavuje) svoju činnosť.  Sú zakázané akékoľvek verejné slávenia liturgických slávností v kostole – omší, pobožností, sviatostí, príprav atď. až do oznámenia nových inštrukcií, ktoré budú po ich vydaní kompetentnou autoritou bezodkladne zverejnené na našej webovej stránke. (aktualizované 24. 3. 2020)

Slovenský kňaz v Londýne je naďalej  pripravený poskytnúť svoju duchovnú službu prostredníctvom emailu (info@scmlondon.org) alebo telefónu 07597 637 411 pre urgentné prípady – zaopatrenie zomierajúceho, pohreb, či pre stavy duchovnej úzkosti.

Kde ísť na slovenskú omšu v Londýne? Príďte do našej SCM misie na bohoslužbu a stretnite sa s krajanmi v “slovenskom” kostole v Londýne pri London Bridge. Kedy?

Pravidelné slovenské katolícke omše v Londýne*:
streda 19.30 (slovensky)
piatok
19:30 (slovensky)
nedeľa 13:00 (slovensky/česky)
19.30 (v slovenčine) nedeľná večerná omša o 19:30 nie je v mesiacoch júl, august a september

*SCM si vyhradzuje právo úpravy časov omší. Odporúčame preto skontrolovať aktuálne nedeľné oznamy pre prípadné zmeny.

Omše v iných mestách:  klikni tu

Spovedanie v kostole SCM v Londýne:
streda pred sv. omšou od 18:30 – 19:20 hod.
piatok pred sv. omšou od 18:30 – 19:20 hod.
nedeľa pred sv. omšou od 12.30 – 12.50
po sv. omši od 14:45 – 15:30 hod.
pred sv. omšou od 19.00 – 19.20
nedeľná večerná omša o 19:30 a spovedanie pred touto svätou omšou nie je v mesiacoch júl, august a september

Poštová adresa:
Slovak Catholic Mission in London
14 Melior Street
London
SE1 3QP
United Kingdom

Google Street: Navštívte nás cez Google Street View
Google Maps: Nechajte sa navigovať priamo cez Google Maps

Mapa: Mapa Slovenskej katolíckej misie v Londýne alebo Ako do slovenského kostola na London Bridge (otvoriť na väčšej mape):