Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

1.SV.PRIJÍMANIE PRE DETI DO 14. ROKU ŽIVOTA

Milí členovia SCM, návštevníci, drahí priatelia.

Pre pandémiu koronavírusu Slovenská katolícka misia v Lodnýne –

na základe nariadenia Katolíckej konferencie biskupov Anglicka a Walesu –

dočasne prerušuje (pozastavuje) svoju činnosť. 

Sú zakázané akékoľvek verejné slávenia litrugických slávností v kostole –

omší, pobožností, sviatostí, príprav atď.

až do oznámenia nových inštrukcií,

ktoré budú po ich vydaní kompetentnou autoritou

bezodkladne zverejnené na našej webovej stránke.

 

1.SV.PRIJÍMANIE PRE DETI DO 14. ROKU ŽIVOTA

Rodičia maloletých detí (do 14. roku života) môžu osobne prihlásiť iba svoje vlastné deti  k príprave k 1. sv. prijímaniu duchovnému správcovi misie alebo ním poverenej osobe na misii.
Prihlásenie je možné uskutočniť v čase stránkových hodín, kde vám môže kňaz alebo ním poverená osoba plne zodpovedať všetky otázky spojené s prípravou. Termín prihlasovania pre rok 2020 – 2021 je od 14. septembra do 27. septembra 2020. Po tomto termíne sa nebude brať ohľad na žiadne ďalšie žiadosti.
Toto obdobie prihlasovania bude pripomenuté a vyhlásené v nedeľných oznamoch a na webstránke SCM jeden mesiac pred vyššie uvedeným termínom.
K 1.sv. prijímaniu sa prijímajú deti, ktoré v čase slávenia a prijatia sviatostí (apríl 2021) dovŕšia 10.rok života.