Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

1.SV.PRIJÍMANIE PRE DETI DO 14. ROKU ŽIVOTA

1.SV.PRIJÍMANIE PRE DETI DO 14. ROKU ŽIVOTA

Rodičia maloletých detí (do 14. roku života) môžu osobne prihlásiť iba svoje vlastné deti  k príprave k 1. sv. prijímaniu duchovnému správcovi misie alebo ním poverenej osobe na misii.
Prihlásenie je možné uskutočniť v čase stránkových hodín, kde vám môže kňaz alebo ním poverená osoba plne zodpovedať všetky otázky spojené s prípravou. Termín prihlasovania pre rok 2019 – 2020 je od 16. septembra do 30. septembra 2019. Po tomto termíne sa nebude brať ohľad na žiadne ďalšie žiadosti.
Toto obdobie prihlasovania bude pripomenuté a vyhlásené v nedeľných oznamoch a na webstránke SCM jeden mesiac pred vyššie uvedeným termínom.
K 1.sv. prijímaniu sa prijímajú deti, ktoré v čase slávenia a prijatia sviatostí (apríl 2020) dovŕšia 10.rok života.