Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BOHOSLUŽBY V MANCHESTRI

Duchovná a pastoračná služba v slovenskom jazyku je poskytovaná pre krajanov otcom Marekom Sitárom, kňazom bratislavskej arcidiecézy, ktorý je dočasne zapožičaný pre službu diecézy Leeds a pôsobí v katedrálnom chráme v Leeds.

Bohoslužby sa konajú v:

St Chad’s Church (Cheetham Hill Rd, Manchester M4 4EX)
~ prvá nedeľa v mesiaci o 18.00 hod.
~ First Sunday in Month at 6pm

St Chad Manchester

St Chad Manchester interior

Príď, priateľu, drahý krajan, medzi svojich. Vezmi svojich priateľov a kamarátov.

Príď nás obohatiť, príď sa podeliť so sebou, príď a prijmi obohatenie od druhých!

Nech tvoje miesto na tomto stretnutí nezostane prázdne!