Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BOHOSLUŽBY V MANCHESTRI

SCM v Londýne rozširuje svoje pôsobenie aj na sever Anglicka do mesta Manchester.

Bohoslužby sa konajú v kaplnke pastoračného centra vedľa univerzitného kostola The Holy Name of Jesus, 339 Oxford Rd, Manchester, M13 9PG (vstup cez hlavný vchod do budovy University Chaplaincy, potom vpravo a za sklenými dverami vľavo alebo cez kovovú bránku v múre vedľa kostola a hneď šikmou plošinou priamo do kaplnky)

Rozpis bohoslužieb na 1.polrok r.2014 je nasledovný:
nedeľa 12. januára 2014 o 14.30 hod.
nedeľa 09. februára 2014 o 14.30 hod.
nedeľa 16. marca 2014 o 14.30 hod.
nedeľa 13. apríla 2014 o 14.30 hod.
nedeľa 18. mája 2014 o 14.30 hod.
+ príprava k sviatosti manželstva v piatok 16. a v sobotu 17. mája 2014 (pre prihlásených)
+ príprava ku sviatosti krstu v nedeľu 18. mája 2014 (pre prihlásených)
nedeľa 08. júna 2014 o 14.30 hod.

Rozpis bohoslužieb na 2.polrok r.2014 je nasledovný:

nedeľa 21. septembra 2014 o 14.30 hod.
nedeľa 26. októbra 2014 o 14.30 hod.
nedeľa 02. novembra 2014 o 14.30 hod.
nedeľa 14. decembra 2014 o 14.30 hod.

15.12.2014: Dočasne sa bohoslužby v meste Manchester rušia. Po získaní patričných súhlasov a povolení je SCM v Londýne a jej kňaz pripravený obnoviť svoju pastoračnú činnosť. Prosíme o modlitby a Božie požehnanie pre toto dielo.

Správou a riadením komunity je naďalej poverený Ondrej Obediar a Zlatica Kandrová.
Obráťte sa na nich so svojimi otázkami a žiadosťami.

01b_plagát SK_sv.omsa Manchester A4 2.polrok 2014

Picture 1 of 1

Príď, priateľu, drahý krajan, medzi svojich. Vezmi svojich priateľov a kamarátov.

Príď nás obohatiť, príď sa podeliť so sebou, príď a prijmi obohatenie od druhých!

Nech tvoje miesto na tomto stretnutí nezostane prázdne!