Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KONTAKT

Duchovný správca SCM: Rev. Tibor Borovský
Tel. číslo správcu: (+44) 075 9763 7411
Email na duchovného správcu: info@scmlondon.org
Sekretár pre administratívu: Daniela Brachová
Email pre administratívu: secretary@scmlondon.org

Stránkové hodiny:
Po dohode v stredu od 15.00 – 18.00 hod., pokiaľ nie je stanovený iný program.
Ak potrebujete vybaviť doklady (referencie, povolenia k sviatostiam, …), prihlásiť sa k prijatiu sviatostí (krst, manželstvo, 1. sv. prijímanie, birmovka) alebo sa stretnúť a rozprávať dlhšie s kňazom, prosíme, dohodnite si termín s dostatočným predstihom prostredníctvom emailu secretary@scmlondon.org. Kňaz sa vám takto môže plne venovať a môže zodpovedať v pokoji vaše otázky.

Kancelária SCM sa nachádza pri pohľade zvonka na kostol Our Lady of La Salette and St Joseph vpravo – drevené dvere (zvonček je pri dverách).

Počas mesiacov júl, august a až do 15.septembra kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti.

 

Poštová adresa:
Slovak Catholic Mission in London
14 Melior Street
London SE1 3QP
United Kingdom

Google Street: Navštívte nás cez Google Street View
Google Maps: Nechajte sa navigovať priamo cez Google Maps

Mapa: Sídlo Slovenskej katolíckej misie v Londýne alebo Ako do slovenského kostola v Londýne (otvoriť na väčšej mape):

Miestna anglická farnosť:
Parish Priest: Canon Mark Powell
Roman Catholic Church of Our Lady of La Salette and St Jospeh
14 Melior Street, London SE1 3QP
Tel: (+44) 0207 403 8477
Email: meliorstreet@rcaos.org.uk
Web: https://ourladyoflasalette.wordpress.com