Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KONTAKT

Duchovný správca SCM: Rev. Tibor Borovský
Tel. číslo správcu: (+44) 075 9763 7411
Email na duchovného správcu: info@scmlondon.org
Sekretár pre administratívu: Lucia Zambojová
Email pre administratívu: secretary@scmlondon.org

Stránkové hodiny:
Po dohode v stredu od 15.00 – 18.00 hod., pokiaľ nie je stanovený iný program.
Ak potrebujete vybaviť doklady (referencie, povolenia k sviatostiam, …), prihlásiť sa k prijatiu sviatostí (krst, manželstvo, 1. sv. prijímanie, birmovka) alebo sa stretnúť a rozprávať dlhšie s kňazom, prosím dohodnite si termín s dostatočným predstihom prostredníctvom emailu secretary@scmlondon.org. Kňaz sa vám takto môže plne venovať a môže zodpovedať v pokoji vaše otázky.

Kancelária SCM sa nachádza vo vnútri v kostole v Church Hall. Vstup cez kostol cez dvere pred ambonou (kazateľnicou).

Poštová adresa:
Slovak Catholic Mission in London
14 Melior Street
London SE1 3QP
United Kingdom

Google Street:
Navštívte nás cez Google Street View

Mapa:
Mapa Slovenskej katolíckej misie v Londýne alebo Ako do slovenského kostola v Londýne:

Miestna anglická farnosť:
Parish Priest: Canon Mark Powell
Roman Catholic Church of Our Lady of La Salette and St Jospeh
14 Melior Street, London SE1 3QP
Tel: (+44) 0207 403 8477
Email: londonbridgechurch@gmail.com
Web: www.rc.net/southwark/londonbridge-lasalette/