Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KONTAKT

Duchovný správca SCM: Rev. Tibor Borovský
Tel. číslo správcu: (+44) 075 9763 7411
Email na duchovného správcu: info@scmlondon.org
Sekretár pre administratívu: Daniela Brachová
Email pre administratívu: secretary@scmlondon.org

Stránkové hodiny:
Po dohode so sekretárkou prostredníctvom emailu.

Slovenská katolícka misia v Londýne v súčasnosti neposkytuje vybavenie potvrdení, povolení ku krstu a Licencie k sobášom. V týchto záležitostiach sa obráťte na svoju anglickú lokálnu farnosť, kam podľa kánonického práva patríte.

Kancelária SCM sa nachádza pri pohľade zvonka na kostol Our Lady of La Salette and St Joseph vpravo – drevené dvere (zvonček je pri dverách).

Poštová adresa:
Slovak Catholic Mission in London
14 Melior Street
London SE1 3QP
United Kingdom

Google Street: Navštívte nás cez Google Street View
Google Maps: Nechajte sa navigovať priamo cez Google Maps

Mapa: Sídlo Slovenskej katolíckej misie v Londýne alebo Ako do slovenského kostola v Londýne (otvoriť na väčšej mape):

Miestna anglická farnosť:
Parish Priest: Canon Mark Powell
Roman Catholic Church of Our Lady of La Salette and St Jospeh
14 Melior Street, London SE1 3QP
Tel: (+44) 0207 403 8477
Email: meliorstreet@rcaos.org.uk
Web: https://ourladyoflasalette.wordpress.com