Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PODPORTE NÁS

Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od štátu a preto existencia a činnosť misie je hradená výhradne z milodarov veriacich a dobrodincov, či sponzorov. Slovenská katolícka misia v Londýne je súčasťou Westminster Roman Catholic Diocese Trustee (WRCDT); Registered Charity Number: 233699 (www.rcdow.org.uk).

Veľmi radi uvítame Vašu finančnú podporu, ktorú môžete poslať na náš účet.

Číslo účtu Slovenskej katolíckej misie v Londýne (ktorá je pod správou diecézy Westminster) pre jednorázové alebo trvalé platobné príkazy :

HSBC Plc Bank
Account holder:     Diocese of Westminster
Sort code:                 40-05-20
Account number:  91755226
alebo IBAN :            GB18HBUK40052091755226
BIC:                            HBUKGB4107J

Do správy pre prijímateľa uveďte: Support of SCM

Pre stálych a registrovaných členov misie je možnosť prispievať prostredníctvom obálok alebo zadaním trvalého príkazu. Registrácia členov misie (ktorý pobývajú na území UK dlhodobo) je vyžadovaná arcidiecézou Westminster, pod ktorú patrí aj Slovenská katolícka misia v Londýne. Link na registráciu a možnosť pravidelného prispievania formou Gift Aid pre platiteľov daní v UK nájdete tu https://www.surveymonkey.com/s/QTR652R . SCM to umožňuje získať 25% z každej darovanej libry na účet SCM od HM Revenue.

Do správy pre prijímateľa uveďte: Support of SCM

Pán Boh žehnaj všetkým dobrodincom.