Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ERB SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE

Erb Slovenskej katolíckej misie
vo Veľkej Británii

03a_ERB SCM GB STRED FAREBNÝ VEĽKÝ

 Popis erbu

V modrom štíte červený klin v ktorom je umiestnený strieborný dvojitý tlapovitý konkávny kríž vyrastajúci zo stredného vyššieho vrchu modrého vznášajúceho sa priebežného trojvršia.  Vpravo od klinu sa nachádza červené ľavošikmé brvno so strieborným lemom a vľavo červené pravošikmé brvno so strieborným lemom.

 

Vysvetlenie erbu

V strednej časti štítu sa v červenom kline nachádza modifikovaný štáty erb Slovenskej republiky. Tým je vyjadrené, že erb používa Slovenská katolícka misia. Kríž je zároveň symbolom kresťanstva. Dvojitý kríž je osobitne spájaný aj s cyrilo-metodskou misiou na území Slovenska. Vyjadruje tak aj snahu Slovenskej katolíckej misie vo Veľkej Británii vykonávať misionársku činnosť v šírení kresťanstva a kresťanských hodnôt po vzore sv. Cyrila a Metoda. Bočné modré polia so strieborne lemovanými červenými brvnami pochádzajú z vlajky Veľkej Británie. Tým je vyjadrené, že misia sa nachádza a vykonáva svoju činnosť na území Veľkej Británie. Šikmé brvná predstavujú aj symbolické  zastrešenie Slovákov a Slovenskej katolíckej misie vo Veľkej Británii.

Nitra, 6/III/2011                                                                    PhDr. Ing. Miroslav Glejtek
.                                                                                            Heraldický konzultor KBS

 

 

Erb Slovenskej katolíckej misie
v Londýne

02b_ERB SCM in London bez názvu FAREBNÝ MALÝ

Popis erbu

V modrom štíte červený klin v ktorom je umiestnené strieborné zlato lemované a štyrmi čiernymi krížikmi preložené pálium, prevýšené dvojitým tlapovitým konkávnym krížom. Vpravo od klinu sa nachádza červené ľavošikmé brvno so strieborným lemom a vľavo červené pravošikmé brvno so strieborným lemom. Štít je prevýšený čiernym klobúkom s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre po stranách.

 

Vysvetlenie erbu

V strednej časti štítu sa v červenom kline nachádza arcibiskupské pálium. To pochádza z erbu Londýnskej arcidiecézy. Pálium symbolizuje, že misia má sídlo a pôsobisko v meste Londýn, na území Londýnskej arcidiecézy. Dvojitý kríž pochádzajúci z erbu Slovenskej katolíckej misie vo Veľkej Británii vyjadruje, že ide o slovenskú misiu.  Bočné modré polia so strieborne lemovanými červenými brvnami pochádzajú z erb Slovenskej katolíckej misie vo Veľkej Británii. Tým je vyjadrené, že misia sa nachádza a vykonáva svoju činnosť na území Veľkej Británie. Zároveň ide o prebratý prvok z erbu Slovenskej katolíckej misie vo Veľkej Británii. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na každej strane vyjadruje, že ide o správnu jednotku na úrovni farnosti, spravovanú klerikom v hodnosti presbytera.

Nitra, 6/III/2011                                                                    PhDr. Ing. Miroslav Glejtek
.                                                                                            Heraldický konzultor KBS