Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BIRMINGHAM

Slovenská katolícka misia (SCM) v Londýne ( www.scmlondon.org ) srdečne pozdravuje všetkých Slovákov a Čechov v Birminghame. Po dobe spoznávania a získavania skúseností sa SCM rozhodla rozšíriť svoje možnosti pôsobenia v ďalších mestách Anglicka. Po spustení projektu v Peterborough v júli 2012, kde sa bude pravidelne pri bohoslužbách a spoločenských stretnutiach raz za mesiac stretávať komunita Slovákov a Čechov, uvažovala o možnosti vytvoriť miesto a priestor pre rovnaké stretnutia aj v Birminghame. Dôvod je celkom prozaický – uchovať si jazyk, kultúru, vieru, spolupatričnosť, národnú hrdosť, ľudskú dôstojnosť, spoločne sa podujať prežívať a zdieľať čas, odovzdávať si informácie, cítiť vzájomnú blízkosť a podporu, hlbšie prežívať každodenný život vo viere v Boha a v ľudskej solidarite. Rôzne aktivity duchovného, kultúrneho, spoločenského, športového, ľudového i umeleckého charakteru pre dospelých i deti by mali byť zdrojom uvoľnenia i načerpania nových síl a inšpirácie do života.
 
Je potešením, že mnohí majú túžbu uchovať si svoje korene aj v zahraničí – kultúrne, národné, tradície.
 
Zároveň však so smútkom je nutné konštatovať, že komunita sa nemôže vytvoriť  bez adekvátnych ochotných dobrovoľníkov, ktorí by zhromažďovali údaje a poskytovali informácie pre všetkých.
 
Za roky existencie SCM v Londýne mnoho ľudí prichádzalo a prichádza z tejto oblasti do Londýna na bohoslužby, či na prípravy ku sviatostiam. Mnohí prichádzajú i preto, aby zažili spoločenstvo, v ktorom vyrastali doma vo svojich farnostiach, pastoračných centrách ap. Dnes je potrebné a mala by sa prejaviť vaša túžba a ochota začať budovať dielo, ktoré bude obohatením vás samotných i druhých. Miesto, ktoré bude chcené a vyhľadávané pre svoju atmosféru, potrebu a ponuku. Každý tak bude mať podiel na jeho kráse a užitočnosti.
 
Správca SCM navštívil toto mesto mnohokrát a skonštatoval, že je to nádherné mesto a niet divu, že si ho mnohí vybrali za cieľ hľadania svojej práce, či získavania nových životných skúseností.

Je teraz rada a krok na vás dať o sebe vedieť! Bez prejavenia záujmu, zhromaždenia dostatočného počtu ľudí a vytvorenia platformy pre stretnutia, nie je možné ani prežívať spolupatričnosť ani vzájomnú podporu. Ukážme, že sme sa v tomto svete niečo naučili a pochopili, že sme iní ako “tí” doma, že sme iní vnútorne srdcom i zmýšľaním, ako sme boli.

Tešíme sa na vaše reakcie, nápady, podnety, informácie, návrhy – čokoľvek, čo napomôže a urýchli spôsob, ako sa dať “dokopy” :-)

S POZDRAVOM POKOJA A POŽEHNANÍM VŠETKÝM

Fr Tibor Borovsky
duchovný otec SCM
Slovakian Chaplain of SCM

Ak môžete o tomto návrhu informovať prostredníctvom svojich priateľov a sociálnych sietí, tak to len uvítame.

Slovenská katolícka misia v Londýne v súčasnosti priamo nepokrýva duchovný život v Birmingame. Momentálne žiadna komunita pod správou SCM v Londýne v Birminghame nie je. Ale je to možné zmeniť …….