Upozornenie/warning: Na základe nariadenia britskej vlády sa nekonajú žiadne omše až do odvolania. In compliance with Government legislation there will be no masses until further notice. 3.11.2020

Po vigílii zapáľme sviečky v oknách alebo vystavme obraz Ježiša Krista

paškál 2020

PO VIGíLII ZAPÁĽME SVIEČKU

Odpoveď