Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Po vigílii zapáľme sviečky v oknách alebo vystavme obraz Ježiša Krista

paškál 2020

PO VIGíLII ZAPÁĽME SVIEČKU

Odpoveď