Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BOHOSLUŽBY V BIRMINGHAME

Birmingham, The Church of English Martyrs, Sparkhill, B11 3JN
Sväté omše a spoločne stretnutia pri božom slove sa konajú:

25.03.2017  sobota – 19.00 hod.
29.04.2017 sobota – 19.00 hod.
24.06.2017 
sobota – 19.00 hod.

kostol English Martyrs
Evelyn Road
Sparkhill
Birmingham
B11 3JN
mapa

a

26.03.2017  nedeľa – 9.00 hod.
30.04.2017 nedeľa – 9.00 hod.
25.06.3017 nedeľa – 9.00 hod.

St Anne Church
Alcester Street
Digbeth
B12 0PB
mapa

Všetci ste srdečne pozvaní na spoločné slávenie Eucharistie.

Pred každou svätou omšou je možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia. K dispozícii vám bude dp. Anton Gubala.