Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Prinášame Liturgiu domácej cirkvi na Veľkonočnú nedeľu (12. apríla 2020)

Pohladnica VN2017 2

LITURGIA NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Odpoveď