Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2021

Pre súčasnú situáciu pandémie koronavírusu COVID-19 nie je možné uskutočňovať žiadne podujatia okrem slávenia svätých omší a spovedania.

Ak to situácia dovolí, vládne nariadenia a usmernenia diecézy umožnia, budeme vás včas informovať o plánovaných podujatiach.