Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BOHOSLUŽBY V PETERBOROUGH

BOHOSLUŽBY

Stretnutia sa uskutočňujú:
vo farskom kostole Saint Luke’s v Peterborough
26 Benyon Grove, Orton Malborne, PE2 5XS

Rozpis bohoslužieb pre 2. polrok r. 2019 je nasledovný:

vždy o 15.00 hod. v týchto termínoch:

SOBOTA – 14.09.2019
SOBOTA – 26.10.2019
SOBOTA – 16.11.2019
SOBOTA – 07.12.2019

plagát na stiahnutie:

SK sv omsa 2019.

Tešíme sa na vaše reakcie, nápady, podnety, informácie, návrhy – čokoľvek, čo napomôže a urýchli spôsob, ako sa dať “dokopy” :-)

S POZDRAVOM POKOJA A POŽEHNANÍM VŠETKÝM

Fr Tibor Borovsky
duchovný otec SCM
Slovakian Chaplain of SCM

Ak môžete o tomto návrhu informovať prostredníctvom svojich priateľov a sociálnych sietí, tak to len uvítame :-).

SPRÁVY A FOTO Z BOHOSLUŽIEB A PODUJATÍ

– 8.3.2011 – http://www.scmlondon.org/?p=10833
– 26.12.2011 – http://www.scmlondon.org/?p=12181 a http://www.scmlondon.org/?p=12193
– 7. júla 2012 – http://www.scmlondon.org/?p=13949
– 4. augusta 2012 – http://www.scmlondon.org/?p=14416
– 8. septembra 2012 – http://www.scmlondon.org/?p=14669
– 3. novembra 2012 – http://www.scmlondon.org/?p=14871
– 8. decembra 2012 – http://www.scmlondon.org/?p=14857 a http://www.scmlondon.org/?p=15039
– 26. decembra 2012 – http://www.scmlondon.org/?p=15130