Upozornenie/warning: Na základe nariadenia britskej vlády sa nekonajú žiadne omše až do odvolania. In compliance with Government legislation there will be no masses until further notice. 3.11.2020

SVIATOSTI KRESŤANSKEJ INICIÁCIE PRE DOSPELÝCH

Milí členovia SCM, návštevníci, drahí priatelia.

Pre pandémiu koronavírusu Slovenská katolícka misia v Lodnýne –

na základe nariadenia Katolíckej konferencie biskupov Anglicka a Walesu –

dočasne prerušuje (pozastavuje) svoju činnosť. 

Sú zakázané akékoľvek verejné slávenia litrugických slávností v kostole –

omší, pobožností, sviatostí, príprav atď.

až do oznámenia nových inštrukcií,

ktoré budú po ich vydaní kompetentnou autoritou

bezodkladne zverejnené na našej webovej stránke.

 

SVIATOSTI KRESŤANSKEJ INICIÁCIE PRE DOSPELÝCH
(krst, 1.sv.prijímanie a birmovka pre dospelých)

Dospievajúci a dospelí, ktorí sa chcú prihlásiť na prípravu ku sviatostiam kresťanskej iniciácie (krstu, 1.sv.prijímaniu a birmovke), môžu tak urobiť prostredníctvom emailu info@scmlondon.org do 13. septembra 2020 alebo osobne na misii v čase stránkových hodín (treba si dohodnúť stretnutie s kňazom cez email secretary@scmlondon.org), kde vám môže plne zodpovedať všetky otázky spojené s prípravou.

Príprava bude jednoročná a bude prebiehať približne 2x za mesiac od októbra 2019 do novembra 2020.