Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SVIATOSTI KRESŤANSKEJ INICIÁCIE PRE DOSPELÝCH

Milí členovia SCM, návštevníci, drahí priatelia.

Pre pandémiu koronavírusu Slovenská katolícka misia v Lodnýne –

na základe nariadenia Katolíckej konferencie biskupov Anglicka a Walesu –

dočasne prerušuje (pozastavuje) svoju činnosť. 

Sú zakázané akékoľvek verejné slávenia litrugických slávností v kostole –

omší, pobožností, sviatostí, príprav atď.

až do oznámenia nových inštrukcií,

ktoré budú po ich vydaní kompetentnou autoritou

bezodkladne zverejnené na našej webovej stránke.

 

SVIATOSTI KRESŤANSKEJ INICIÁCIE PRE DOSPELÝCH
(krst, 1.sv.prijímanie a birmovka pre dospelých)

Dospievajúci a dospelí, ktorí sa chcú prihlásiť na prípravu ku sviatostiam kresťanskej iniciácie (krstu, 1.sv.prijímaniu a birmovke), môžu tak urobiť prostredníctvom emailu info@scmlondon.org do 13. septembra 2020 alebo osobne na misii v čase stránkových hodín (treba si dohodnúť stretnutie s kňazom cez email secretary@scmlondon.org), kde vám môže plne zodpovedať všetky otázky spojené s prípravou.

Príprava bude jednoročná a bude prebiehať približne 2x za mesiac od októbra 2019 do novembra 2020.