Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SVIATOSTI KRESŤANSKEJ INICIÁCIE PRE DOSPELÝCH

SVIATOSTI KRESŤANSKEJ INICIÁCIE PRE DOSPELÝCH
(krst, 1.sv.prijímanie a birmovka pre dospelých)

Dospievajúci a dospelí, ktorí sa chcú prihlásiť na prípravu ku sviatostiam kresťanskej iniciácie (krstu, 1.sv.prijímaniu a birmovke), môžu tak urobiť prostredníctvom emailu info@scmlondon.org do 15. septembra 2019 alebo osobne na misii v čase stránkových hodín (treba si dohodnúť stretnutie s kňazom cez email secretary@scmlondon.org), kde vám môže plne zodpovedať všetky otázky spojené s prípravou.

Príprava bude jednoročná a bude prebiehať približne 2x za mesiac od októbra 2019 do novembra 2020.