Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DOSPELÍ – KRST, BIRMOVKA, SVÄTÉ PRIJÍMANIE

SVIATOSTI KRESŤANSKEJ INICIÁCIE PRE DOSPELÝCH

1.SV.PRIJÍMANIE PRE DETI DO 14 ROKOV

Rodičia maloletých detí (do 14 roku života) môžu osobne prihlásiť iba svoje vlastné deti  k príprave k 1. sv. prijímaniu duchovnému správcovi misie alebo ním poverenej osobe na misii.
Prihlásenie je možné uskutočniť v čase stránkových hodín, kde vám môže kňaz alebo ním poverená osoba plne zodpovedať všetky otázky spojené s prípravou. Termín prihlasovania pre rok 2016 – 2017 je od 1. septembra do 15. septembra 2016. Po tomto termíne sa nebude brať ohľad na žiadne ďalšie žiadosti.
Termín je vždy vyhlásený v nedeľných oznamoch a na webstránke SCM.
K 1.sv. prijímaniu sa prijímajú deti, ktoré v čase slávenia a prijatia sviatostí dovŕšili 10.rok života.

SVIATOSTI KRESŤANSKEJ INICIÁCIE (krst, 1.sv.prijímanie a birmovka pre dospelých)

Dospievajúci a dospelí, ktorí sa chcú prihlásiť na prípravu ku sviatostiam kresťanskej iniciácie (krstu, 1.sv.prijímaniu a birmovke), môžu tak urobiť prostredníctvom emailu info@scmlondon.org do 15. septembra 2016 alebo osobne na misii v čase stránkových hodín, kde vám môže plne zodpovedať všetky otázky spojené s prípravou.

Príprava bude dvojročná v dvoch cykloch.

rok A – bude prebiehať približne 1x za mesiac od septembra 2016 do júna 2017

rok B – bude prebiehať približne 1x za mesiac od septembra 2017 do júna 2018 (do tohto cyklu sa môžu prihlásiť noví účastníci do 15. septembra 2016)

 

DUCHOVNÉ ROZHOVORY

Na požiadanie a po dohode s kňazom vopred ( prostredníctvom emailu info@scmlondon.org )

 

ĎALŠÍ PROGRAM SCM
(v kostole Our Lady of La Salette and St. Joseph)

Požehnanie so sviatosťou Oltárnou – každý prvý piatok v mesiaci po svätej omši

Adorácia Oltárnej sviatosti – každú tretiu stredu v mesiaci pred svätou omšou od 6.30 pm

Modlitba svätého ruženca – pred svätými omšami (v pôstnom období v piatky Krížová cesta)

Duchovné obnovy – 2x ročne podľa rozpisu v pláne podujatí

Nácvik omšového a liturgického spevu – pred nedeľnou svätou omšou od 11.00 am v spoločenskej miestnosti na fare

Občerstvenie – po svätých omšiach v nedeľu a v stredu (dočasne nedostupné)

Súčasťou života misie je aj návšteva pútnických miest Anglicka a iných duchovných aktivít v rámci Veľkej Británie poriadaných inými diecézami, farnosťami či spoločenstvami.