Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KRST, BIRMOVKA, SVÄTÉ PRIJÍMANIE A INÉ

Pre pandémiu koronavírusu a na základe aktuálnych nariadení
Britskej vlády
 Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Katolíckej konferencie biskupov Anglicka a Walesu, 

Slovenská katolícka misia v Lodnýne v niektorých službách
(pobožnosti, prípravy k sviatostiam,  atď.)
 

dočasne prerušuje (pozastavuje) svoju činnosť.

Niektoré služby je možné poskytnúť, 
avšak iba v rámci aktuálnych reštrikcií vydaných Britskou vládou 
a usmerneniami Katolíckej biskupskej konferencie Anglicka a Walesu,
čo znamená,
 že 

sú zakázané akékoľvek verejné zhromaždenia 
okrem slávenia svätých omší a vysluhovania sviatosti zmierenia
v kostole
 za aktuálne stanovených podmienok.

Až do oznámenia nových inštrukcií, 

ktoré budú vydané kompetentnou autoritou,

teda nie je momentálne možné poskytovať prípravy k sviatostiam.