Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

INFLUENCERA BOŽIEHO CARLA ACUTISA VYHLÁSILI ZA BLAHOSLAVENÉHO

CARLO ACUTISČLÁNOK O CARLOVI ACUTISOVI

CARLO ACUTIS 1

Odpoveď