Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Prečo sa registrovať v SCM?

SCM London - farebný erb menšíSlovenská katolícka misia v Londýne (SCM) bola zriadená v roku 2010 podpísaním Memoranda ako vlastná etnicko-lingvistická kvázifarnosť Westminsterskej arcidiecézy.

Registrácia členov SCM vyplýva zo zmluvy medzi arcidiecézou Westminster a SCM. Je dobrovoľná, avšak plynú z nej výhody a možnosti pre krajanov v zahraničí. Príslušnosť k Cirkvi je daná sviatosťou krstu. Príslušnosť ku konkrétnej komunite je daná dobrovoľným záujmom stať sa súčasťou spoločenstva a byť jej aktívnym prvkom.

“Tak, ako v rodinnom živote si súčasťou konkrétnej rodiny, aj v duchovnom živote si povolaný stať sa členom konkrétneho cirkevného spoločenstva. Rozdielu medzi tým, že do kostola chodíš a tým, že si členom kostolného spoločenstva, sa hovorí záväzok.

Návštevníci sú pozorovatelia na okraji, členovia na seba berú službu. Návštevníci sú konzumenti, členovia sú prispievatelia. Návštevníci chcú výhody Cirkvi bez toho, aby sa podieľali na zodpovednosti. Sú ako páry, ktoré chcú spolu žiť, ale nechcú sa vziať. Ak vstúpiš do konkrétneho spoločenstva, dokazuje to, že si sa svojim duchovným bratom a sestrám skutočne vydal, a že tvoje kresťanstvo nie je len teória. Boh chce, aby si miloval ľudí skutočných, nie ľudí ideálnych. Dokonalé cirkevné spoločenstvo môžeš hľadať po celý život, aj tak ho nikdy nenájdeš.

Si povolaný, aby si miloval nedokonalých hriešnikov – rovnako ako ich miluje Boh.”
Purpose Driven Life, Rick Warren

FINANCOVANIE SCM
V Anglicku je odluka cirkvi od štátu. SCM nie je finančne dotovaná ani zo strany Anglicka a ani Slovenska. Činnosť misie závisí na daroch dobrodincov a finančných príspevkov registrovaných členov, ako aj na príjme z milodarov v kostole.

CHCEM POMÔCT, ALE NEVIEM AKO
Pomôcť misii, aby misia mohla pomáhať, možno v dvoch stupňoch:
1. Zapojením sa do aktivít a služieb pre spoločenstvo. Návrhy je možné nájsť v registračnom formulári, prípadne sa poradiť s členmi Farskej rady. Návrhy a zoznam členov sú dostupné na webstránke SCM – www.scmlondon.org
2. Finančnou podporou. Akou sumou prispieť?!

Niektorí ľudia darujú do zvončeka £2 a menej. Pre niektorých je to obeta a oni skutočne nemôžu dať viac (Mk 12, 41-44). Pre iných by to pravdepodobne mohlo byť viac.
Každý sa musí zamyslieť nad dôležitosťou SCM v jeho živote, nad jej poslaním, nad očakávaniami a nad tým, ako to podporuje a či to súčasný dar v skutočnosti odráža.
Jeden kardinál raz navrhol, aby sa ľudia, ktorí pracujú na plný úväzok zamysleli nad hodinovou mzdou, keď sa rozhodujú koľko darovať. Príklad, ak zarábate £10000 ročne, tak za týždeň je to približne £5.

Čo sa deje s misiou, keď tu nie som?
Je zrejmé, že z objektívnych dôvodov a napriek túžbe, nie je vždy možné prísť na sv. omšu v misii. Ale misia je tu stále! Aj vtedy, keď sa Ja, Ty, On, Ona v kostole nenachádzame. Samozrejme, prichádzajú aj občasní návštevníci, či turisti, alebo hostia. A misia je tu aj pre nich. Prichádzajú aj hľadajúci, či túžiaci po Kristovi a viere; prichádzajú ľudia duševne zranení, či biedni, aby našli podporu spoločenstva, či spriaznenej duše. A misia je tu aj pre týchto ľudí. Prichádzajú aj zďaleka, aby počuli božie slovo vo svojom jazyku, aby prijali sviatosti. Pre riadny chod je potrebný rozpočet niekoľkonásobne vyšší než je v súčasnosti. Stále sú tu výdavky, ktoré je potrebné uhradiť.

Príťažlivosť ducha misie je daná Kristovou prítomnosťou v srdciach, zodpovednou službou a podporou každého jedného člena.

VÝHODY REGISTRÁCIE

  • Každoročne pohľadnica a kalendár misie
  • Možnosť žiadať vyslúženie sviatostí krstu pre deti a prípravy ku sviatosti manželstva
  • Možnosť potvrdenia dokumentov pre školy, či zamestnávateľov

Výhody pre pravidelných podporovateľov misie

  • Zľavy pre žiadateľov o poskytnutie administratívnych dokumentov
  • Zľavy na akciách organizovaných SCM
  • Zľavy pri absolvovaní kurzov v SCM

GIFT AID DARY
Ak ste platcom daní v UK, môžete navýšiť svoj príspevok o 25% z každej vami darovanej libry prostredníctvom podpísania Gift Aid formulára. To našej misii umožní získať extra financie od Anglického štátu. Pozývame Ťa ku kreovaniu skutočnej misie. Staň sa jej spolutvorcom a plnohodnotným členom.
Gift Aid formulár SCM v anglicko/slovenskej verzii na stiahnutie

Nakoniec linka na samotný registračný formulár SCM.

Odpoveď