Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY MIMO LONDÝNA – AKTUÁLNE V ROKU 2018

Duchovnú službu pre krajanov zo Slovenska a Česka v severnej časti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie t.č. zabezpečuje otec Marek Sitár, kňaz bratislavskej arcidiecézy, zapožičaný do diecézy Leeds, v ktorej v súčasnosti pôsobí v katedrálnom chráme v Leeds. O. Marek je ustanovený pre potreby krajanov v tejto časti UK.
.
Bohoslužby v slovenskom jazyku počas vianočných sviatkov v roku 2018 mimo Londýna v UK.
24.12. pondelok : Warrington – St. Benedict (16.00) – vigília Narodenia Pána

25.12. utorok: Bradford – St. William (12.00) – Narodenie Pána, 1.sviatok vianočný
26.12. streda: Bradford – St. William (12.00) – sv. Štefana, prvého mučeníka, 2.sviatok vianočný
28.12. piatok: Keighley – St. Anne (19.00) – svätých betlehemských Neviniatok
29.12. sobota: Newcastle upon Tyne – St. Robert (12.00) – vianočná féria
30.12. nedela: Bradford – St. William (12.00) a Sheffield – St. Charles (16.00) – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
.
O. Marek pravidelne slúži slovenské sväté omše v týchto mestách:
.
KEIGHLEY – St Anne’s Church (North St, Keighley BD21 3AD)
~ každý piatok o 19.00 hod. a každá prvá nedeľa mesiaca o 9.30 hod.
~ every Friday at 7pm and every First Sunday of the month at 9.30am
St Anne's Church Keighley ext
St Anne's Church Interior
.
WARRINGTON – St Benedict’s Church (Rhodes St, Warrington WA2 7QE)
~ každá prvá sobota mesiaca o 16.00 hod.
~ every First Saturday of the  month at 4pm
St Benedict's Church Warrington extSt Benedict's Church Warrington int
.
BRADFORD – St William’s Church (Duncombe St, Bradford BD8 9AJ)
~ každú nedeľu o 12.00 hod.
~ every Sunday at 12.00pm
St Wiliam's Church Bradford ext
St William's Church Bradford interior
.
MANCHESTER – St Chad’s Church (Cheetham Hill Rd, Manchester M4 4EX)
~ prvá nedeľa mesiaca o 18.00 hod.
~ First Sunday of the month at 6pm
St Chad Manchester
St Chad Manchester interior
.
SHEFFIELD – St. Charles’s Church (St. Charles St, Sheffield S9 3WU)
~ posledná nedeľa mesiaca o 16.00 hod.
~ Last Sunday of the month at 4pm
St Charles Borromeo Sheffield ext

St Charles Borromeo Sheffield interior