Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY MIMO LONDÝNA – AKTUÁLNE V ROKU 2018

Duchovnú službu pre krajanov zo Slovenska a Česka v severnej časti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie t.č. zabezpečuje otec Marek Sitár, kňaz bratislavskej arcidiecézy, zapožičaný do diecézy Leeds, v ktorej v súčasnosti pôsobí v katedrálnom chráme v Leeds. O. Marek je ustanovený pre potreby krajanov v tejto časti UK.
.
O. Marek pravidelne slúži slovenské sväté omše v týchto mestách:
.
KEIGHLEY – St Anne’s Church (North St, Keighley BD21 3AD)
~ každý prvý piatok o 19.00 hod. a každú prvú nedeľu v mesiaci o 9.30 hod.
~ every First Friday at 7pm and every First Sunday in Month at 9.30am
St Anne's Church Keighley ext
St Anne's Church Interior
.
WARRINGTON – St Benedict’s Church (Rhodes St, Warrington WA2 7QE)
~ každú prvú sobotu o 16.00 hod.
~ every First Saturday at 4pm
St Benedict's Church Warrington extSt Benedict's Church Warrington int
.
BRADFORD – St William’s Church (Duncombe St, Bradford BD8 9AJ)
~ každú nedeľu o 12.00 hod. okrem 16. a 23. septembra 2018
~ every Sunday at 12.00pm with the exception of 16th and 23rd of September 2018
St Wiliam's Church Bradford ext
St William's Church Bradford interior
.
MANCHESTER – St Chad’s Church (Cheetham Hill Rd, Manchester M4 4EX)
~ prvá nedeľa v mesiaci o 18.00 hod.
~ First Sunday in Month at 6pm
St Chad Manchester
St Chad Manchester interior
.
SHEFFIELD – St. Charles’s Church (St. Charles St, Sheffield S9 3WU)
~ posledná nedeľa v mesiaci o 16.00 hod.
~ Last Sunday in Month at 4pm
St Charles Borromeo Sheffield ext

St Charles Borromeo Sheffield interior