Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KRSTNÉ LISTY – VÝPISY Z MATRIKY

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) uvádza pre všetkých pokrstených v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph nasledovné:
Všetky záznamy o prijatej sviatosti krstu sú evidované anglickou farnosťou Our Lady of La Salette and St Joseph, pod ktorú cirkevnoprávne spadá aj SCM.
Ak sviatosť krstu bola udelená kňazom SCM v kostole SCM, duchovný správca po vyslúženej sviatosti dáva iba podklady pre zápis (krstný lístok) do matriky pokrstených anglickej farnosti a nemá prístup k tejto matrike. Zápis do matriky pokrstených robí duchovný správca anglickej farnosti. Slovenský kňaz nemôže robiť zápisy do matriky a ani výpisy z matriky (krstné listy), pre takýto úkon nemá jurisdikciu (právomoc).
O vystavenie výpisu z matriky pokrstených – krstný list pre potreby prijatia ďalších sviatostí (1.sv.prijímanie alebo birmovku alebo sobáš), či prijatie do katolíckej školy, treba vždy opakovane požiadať anglickú farnosť, kde sú registrované záznamy​ všetkých pokrstených v Slovenskej katolíckej misii.
K záznamu v matrike pokrstených sa k príslušnej osobe pripisujú vždy ďalšie prijaté sviatosti (tzn. že záznam o prijatej akejkoľvek ďalšej sviatosti, nech sú prijímané kdekoľvek na svete, sa posiela vždy späť do matriky pokrstených, kde bola osoba pokrstená) a preto aj každý výpis z matriky – krstný list obsahuje nový záznam, t.j. už ďalšiu prijatú sviatosť.
Preto sa vyžaduje vždy nový krstný list ku každej prijímanej sviatosti.
IBA KRSTNÝ LIST so záznamami o prijatých sviatostiach v kolonke “iné” na krstnom liste je oficiálnym právoplatným dokladom pre akceptovanie prijať ďalšiu sviatosť.
====================================================================
​Kontakt na anglickú farnosť a anglického kňaza (farára):

Miestna anglická farnosť:
Parish Priest: Canon Mark Powell
Roman Catholic Church of Our Lady of La Salette and St Jospeh
14 Melior Street, London SE1 3QP
Tel: (+44) 0207 403 8477
Email: meliorstreet@rcaos.org.uk