Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Veľkonočné sviatky u nás i vo svete – židovský Pesach

Veľkonočné-sviatky-u-nás-i-vo-svete

Link na text

Odpoveď