Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA Prihlásiť sa k NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

ZABUDNUTÍ MUŽI

ZABUDNUTÍ MUŽI

Slovenská katolícka misia v Londýne Vás srdečne pozýva na premietanie filmu Z A B U D N U T Í   M U Ž I Projekcia tohto dokumentu BBC sa uskutoční v nedeľu 29. októbra 2017 o… Pokračovať v čítaní »

UPRATOVANIE KOSTOLA

UPRATOVANIE KOSTOLA

V stredu 25. októbra 2017 po svätej omši sa bude upratovať kostol. Začiatok je stanovený na 20.00 hod. Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej sláve,… Pokračovať v čítaní »

MISIJNÁ NEDEĽA 2017

MISIJNÁ NEDEĽA 2017

plagatA4_web Misie sú v srdci viery…(Svätý Otec František) Drahí priatelia, Tak ako každý rok aj tento rok budeme sláviť Misijnú nedeľu a to už 22. Októbra 2017. Zároveň sa v… Pokračovať v čítaní »

TICHÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

TICHÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude v stredu 18. októbra 2017 pred svätou omšou od 18.30 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St. Joseph na… Pokračovať v čítaní »

ZABUDNUTÍ MUŽI

ZABUDNUTÍ MUŽI

Slovenská katolícka misia v Londýne Vás srdečne pozýva na premietanie filmu Z A B U D N U T Í   M U Ž I Projekcia tohto dokumentu BBC sa uskutoční v nedeľu 29. októbra 2017 o… Pokračovať v čítaní »

DUCH GALILEJI – kultúrny zážitok lokálneho života

DUCH GALILEJI – kultúrny zážitok lokálneho života

„Drahý brat a sestra, srdečne ťa pozývam na PowerPoint prezentáciu o Galileji vo Svätej Zemi, ktorú som navštívila počas 2 týždňov toto leto. Prezentácia bude pozostávať z fotiek a videí,… Pokračovať v čítaní »

POKLONA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU NA PRVÝ PIATOK

POKLONA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU NA PRVÝ PIATOK

Srdečne všetkých pozývame na prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. Poklona začína po skončení svätej omše na prvý piatok  6. októbra 2017 o 19.30 hod…. Pokračovať v čítaní »

BOHOSLUŽBY V PETERBOROUGH

BOHOSLUŽBY V PETERBOROUGH

Na webovej stránke SCM môžete nájsť termíny bohoslužieb v meste Peteroborugh. PLÁN BOHOSLUŽIEB V PETERBOROUGH

PRIDANÁ STÁLA SVÄTÁ OMŠA V SLOVENSKOM JAZYKU

PRIDANÁ STÁLA SVÄTÁ OMŠA V SLOVENSKOM JAZYKU

Slovenská katolícka misia v Londýne oznamuje, že od začiatku septembra t.r. je každý piatok SLOVENSKÁ SVÄTÁ OMŠA. Po dohode s novým správcom anglickej farnosti Fr Mark Powell budeme mať každý piatok k dispozícii… Pokračovať v čítaní »

PLÁN PODUJATÍ NA SEPTEMBER AŽ DECEMBER

PLÁN PODUJATÍ NA SEPTEMBER AŽ DECEMBER

Milí priatelia a návštevníci Slovenskej katolíckej misie v Londýne, dávame vám do pozornosti plán podujatí, ktoré sú pripravované SCM do konca roka 2017. Plán podujatí na rok 2017