Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

HISTÓRIA

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) je zriadená z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska pre Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii.
Mons. ThDr. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, je za KBS poverený pastoračnou starostlivosťou o Slovákov žijúcich v zahraničí.
SCM chce nadviazať na dlhoročnú tradíciu katolíckych misií v iných krajinách Európy a Ameriky, ktoré sa v duchu kresťanskej viery a potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí stáli ich druhým domovom alebo i útočiskom v rôznych životných situáciách a potrebách.

SCM má historicky korene ešte v polovici minulého storočia. Od roku 1949 vznikla v Londýne Česko-Moravsko-Slovenská katolícka misia, ktorú založil otec Jan Lang /*1919/, SJ, rodák z Rajhradu pri Brne. V roku 1964 kúpil dom a založil Velehrad, kde misia fungovala ako náboženské, kultúrne a spoločensko-sociálne centrum pre krajanov z Čiech, Moravy a Slovenska.

Od roku 2004 bol vyslaný 1. slovenský kňaz, dp. Mgr. Jozef Vojtek, rodák z Varína, kňaz Nitrianskej diecézy, ktorý mu vypomáhal.

Od roku 2007 (po smrti P. Jozefa Langa /+2007/) sa misia osamostatnila a vznikol tak nový subjekt, ktorý má súčasné pomenovanie SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA v LONDÝNE a patrí pod diecézu Westminster. Je súčasťou jednej z troch londýnskych diecéz ako etnická skupina. Zdieľa priestory sa anglickou farnosťou Our Lady of La Salette and St. Joseph (Bermondsey) neďaleko London Bridge na území diecézy Southwark, nakoľko doposiaľ nemá svoje vlastné priestory. Pastoračná starostlivosť zahrňuje veriacich na území Anglicka a Walesu. Súčasným sídlom SCM je kostol Our Lady of La Salette and St. Joseph na 14 Melior Street v Londýne (SE1 3QP).

Od júla roku 2010 je jej duchovným správcom Mgr. Tibor Borovský, rodák z Nitry, kňaz Žilinskej diecézy, ktorý vymenil v tejto pozícii predchodcu.

Od novembra 2011 SCM do júna 2013 vypomáhala SCM sr. Annuntiata, CJ.

Od januára 2012 bol KBS do Londýna menovaný tiež dp. Mgr. Martin Demo, kňaz Košickej eparchie, pre veriacich východného (byzantského) obradu.