Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MASS TIMES

Wednesday  7.30pm (in Slovak)
Friday 7.00pm (in English)
Sunday
 
1.00pm (in Slovak and Czech)
7.30pm (in Slovak)

Location: 14 Melior Street, London SE1 3QP, United Kingdom – visit via Google Street View
Map of Slovak Catholic Mission in London: