Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MASS TIMES

 

Wednesday 7.30pm (Slovak)
Friday 7.30pm (Slovak)
Sunday 1.00pm (Slovak and Czech)
7.30pm (Slovak) There is no mass on Sunday evening in July, August and September.

Location: 14 Melior Street, London SE1 3QP, United Kingdom – visit via Google Street View
Map of Slovak Catholic Mission in London: