Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DUCHOVNÉ ROZHOVORY A INÝ PROGRAM SCM

DUCHOVNÉ ROZHOVORY

Na požiadanie a po dohode s kňazom vopred ( prostredníctvom emailu info@scmlondon.org )

 

ĎALŠÍ PROGRAM SCM
(v kostole Our Lady of La Salette and St. Joseph)

Požehnanie so sviatosťou Oltárnou – každý prvý piatok v mesiaci po svätej omši

Adorácia Oltárnej sviatosti – každú tretiu stredu v mesiaci pred svätou omšou od 6.30 pm

Modlitba svätého ruženca – pred svätými omšami (v pôstnom období v piatky Krížová cesta)

Duchovné obnovy – 2x ročne podľa rozpisu v pláne podujatí

Nácvik omšového a liturgického spevu – pred nedeľnou svätou omšou od 11.00 am v spoločenskej miestnosti na fare

Občerstvenie – po svätých omšiach v nedeľu a v stredu (dočasne nedostupné)

Súčasťou života misie je aj návšteva pútnických miest Anglicka a iných duchovných aktivít v rámci Veľkej Británie poriadaných inými diecézami, farnosťami či spoločenstvami.