Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZELENÝ ŠTVRTOK 09.04.2020

MINIATÚRA_107_6A9B13E5-34F6-47B0-B0B3-0F77FD9CB81E

Odpoveď