Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PETERBOROUGH

 

TAK SA TO PREDSA PODARILO! S Božou pomocou a ochotou “domácich” krajanov začíname so stretnutiami a bohoslužbami v Peterborough.

Slovenská katolícka misia (SCM) v Londýne ( www.scmlondon.org ) srdečne pozdravuje všetkých Slovákov a Čechov v Peterborough. Po dobe spoznávania a získavania skúseností sa SCM rozhodla rozšíriť svoje možnosti pôsobenia v ďalších mestách Anglicka. S Božou pomocou a výdatnou ochotou p. Martina Palugu a jeho rodiny začíname po prvých stretnutiach a projekte VITAJ MEDZI KRAJANMI (ktorý sme absolvovali dvakrát v priebehu roka a spoločnej sv. omši na 2. sviatok vianočný), spoločnú púť pri oslave Všemohúceho. Ten nám doprial milosť a požehnal dielo viery a úsilia stretávať a poznávať sa v jeho chráme, rásť vo viere a láske k nemu vo svojom rodnom jazyku, vytvoriť spoločenstvo krajanov na báze viery, solidarity a spolupatričnosti.

Preto začíname práve vo vašom meste Peterborough v júni t.r., kde sa bude pravidelne pri bohoslužbách a spoločenských stretnutiach raz za mesiac stretávať komunita Slovákov a Čechov. Podarilo sa nám vytvoriť a dohodnúť miesto a priestor pre stretnutia. Dôvod je celkom prozaický – uchovať si jazyk, kultúru, vieru, spolupatričnosť, národnú hrdosť, ľudskú dôstojnosť, spoločne sa podujať prežívať a zdieľať čas, odovzdávať si informácie, cítiť spolupatričnosť a hlbšie prežívať každodenný život vo viere v Boha a v ľudskej solidarite. Rôzne aktivity duchovného, kultúrneho, spoločenského, športového, ľudového i umeleckého charakteru pre dospelých i deti by mali byť zdrojom uvoľnenia i načerpania nových síl a inšpirácie do života.

Radi vás uvítame medzi sebou a tak sa stali súčasťou komunity – spoločenstva. Dajte o sebe vedieť. Za roky existencie SCM v Londýne mnoho ľudí prichádzalo a prichádza z tejto oblasti do Londýna na bohoslužby, či prípravám ku sviatostiam. Mnohí prichádzajú i preto, aby zažili spoločenstvo, v ktorom vyrastali doma vo svojich farnostiach, pastoračných centrách ap. Dnes je potrebné a mala by sa prejaviť vaša túžba a ochota začať budovať dielo, ktoré bude obohatením vás samotných i druhých, miesto, ktoré bude chcené, túžené a vyhľadávané pre svoju atmosféru, potrebu a ponuku. Každý bude mať podiel na jeho kráse a užitočnosti. Správca SCM navštívil toto mesto v posledných mesiacoch niekoľkokrát a uistil sa, že tento projekt stretnutí krajanov a veriacich je životaschopný. Stojí za ním i ochota konkrétnych ľudí podporovať činnosť a riadiť stretnutia a potreby komunity. Je teraz rada a krok na vás dať o sebe vedieť! Bez prejavenia záujmu, bez vykročenia smerom k miestu, kde prebýva Boh so svojou láskou, z ktorej chceme načerpať a podeliť sa s ňou, nie je možné prežívať ani radosť z viery ani spolupatričnosť a vzájomnú podporu. Ukážme, že sme sa v tomto svete niečo naučili a pochopili, že sme iní ako “tí” doma, že sme iní vnútorne srdcom i zmýšľaním, ako sme boli.