Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

SPRÁVY Prihlásiť sa k SPRÁVY

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ  23. – 30. 10. 2022

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 23. – 30. 10. 2022

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 30.NvCO_C   23.-30.10.2022

UPRATOVANIE KOSTOLA

UPRATOVANIE KOSTOLA

V piatok 10. júna 2022 sa bude upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený na 20.00 hod. Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme… Pokračovať v čítaní »

Veľkonočný pozdrav od biskupa Haľka

Veľkonočný pozdrav od biskupa Haľka

Milí krajania, drahí bratia a sestry! Milí kňazi – misionári pre Slovákov v zahraničí! Ako Cirkev prežívame aj tento rok Veľkonočný týždeň, ktorý nás pozýva, aby sme sa opätovne vhĺbili… Pokračovať v čítaní »

UPRATOVANIE KOSTOLA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI

UPRATOVANIE KOSTOLA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI

Milí priatelia, v piatok 8. apríla 2022 sa bude pred veľkonočnými sviatkami upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený na 20.00 hod. Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok… Pokračovať v čítaní »

KRÍŽOVÁ CESTA PRE MUŽOV NAPRIEČ LONDÝNOM

KRÍŽOVÁ CESTA PRE MUŽOV NAPRIEČ LONDÝNOM

  Men of Saint Joseph in England and Wales (Polish Catholic Mission) Contact: info@msjuk.org   Slovak Catholic Mission in London 14 Melior Street London SE1 3QP United Kingdom                                                                                                 London,… Pokračovať v čítaní »

MODEROVANÁ ADORÁCIA K BSJ

MODEROVANÁ ADORÁCIA K BSJ

Srdečne pozývame všetkých na moderovanú prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho a za MIER VO SVETE. Poklona začína hneď po skončení svätej omše na… Pokračovať v čítaní »

ZMENA ČASU

ZMENA ČASU

Dovoľujeme si vám pripomenúť, že v nedeľu ráno 27. marca 2022 o 02.00 sa mení zimný na letný čas a ručičky hodiniek je treba posunúť na 03.00 hod.

ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA

ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA

Milí priatelia, dobrodinci a verní účastníci duchovných cvičení, Pán nás vedie výnimočným časom, ktorý nám dáva možnosť preukázať mu našu vernosť. Boh je vždy verný! To dokázal už vtedy, keď viedol… Pokračovať v čítaní »

ODPUSTKY (INDULGENTIÆ)

ODPUSTKY (INDULGENTIÆ)

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohy- boval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o… Pokračovať v čítaní »

SVÄTÉ OMŠE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH  A PAMIATKU ZOSNULÝCH

SVÄTÉ OMŠE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH A PAMIATKU ZOSNULÝCH

Pripomíname, že sa blíži sviatok Všetkých svätých (prikázaný sviatok) a Pamiatka všetkých verných zosnulých. Sväté omše na tieto sviatky v pondelok 1.novembra a utorok 2.novembra 2021 budú aj v kostole SCM o 19.30 hod.