Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 23. – 30. 10. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 30.NvCO_C   23.-30.10.2022

Odpoveď