Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Veľkonočný pozdrav od biskupa Haľka

Prázdny-hrob-ilustračný-204x300Milí krajania, drahí bratia a sestry!

Milí kňazi – misionári pre Slovákov v zahraničí!

Ako Cirkev prežívame aj tento rok Veľkonočný týždeň, ktorý nás pozýva, aby sme sa opätovne vhĺbili do tajomstva nášho vykúpenia skrze Ježišovu obetu na kríži, ktorý sa stal symbolom našej viery a mnohí z nás ho nosia stále so sebou. V čase, keď na neďalekej Ukrajine, prebieha vojna, ktorá spôsobuje nevýslovné utrpenie miliónov ľudí a na Slovensku máme viac ako 65-tisíc utečencov, v čase, keď Európa a Severná Amerika zažívajú vysokú mieru inflácie, ktorá sa nás všetkých dotýka a celý Západný svet – a zároveň každý a každá z nás – stojí pred mnohými ďalšími výzvami, niekto by mohol namietať, že sláviť tento rok Veľkú noc je nezodpovedné a nepotrebné, pretože sa musíme sústrediť na výzvy, ktoré máme pred sebou.

Počas Veľkonočného trojdnia sme pozvaní počúvať liturgické čítania, ktoré rozprávajú o úzkostiach, výzvach a zlyhaniach vyvoleného národa na jeho ceste za Nebeským Otcom. Rovnako nám liturgické čítania však ponúkajú dôkazy Božej starostlivosti a prísľubov, ktoré sa plnia v časoch krízy a slabostí, ktoré zažívajú konkrétni ľudia. Opäť by niekto mohol namietať, že ide o príbehy z minulosti a my sa musíme sústrediť na výzvy, ktoré máme pred sebou.

Ako kresťania však veríme, že príbehy zo Svätého písma nie sú len príbehmi z minulosti, ale aktuálnymi odkazmi milujúceho Boha pre každú ženu a každého muža, ktorí chcú kráčať na svojej jedinečnej ceste za Nebeským Otcom. Okolnosti a kulisy sveta sa menia, ale Božia láska a túžba človeka po plnosti života ostáva. V jednom z veľkonočných žalmov sme počuli známu vetu „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným“. Uholný kameň je základným kameňom stavby; kameňom, vďaka ktorému celá stavba stojí pevne a pretrvá aj obdobia skúšok a výziev. Našim uholným kameňom je Ježišovo víťazstvo nad smrťou a jej sluhami – toto je odkazom kríža, ktorí so sebou mnohí nosíme. Ježišova obeta a víťazstvo, nie sú príbehmi z minulosti, sú pozvaním kráčať našim životom a našimi vzťahmi so všetkým, čo obnášajú, spolu s Ježišom – nielen cez Veľkú noc alebo Vianoce, ale v našom každodennom živote.

Úprimne každému jednému a v modlitbách vyprosujem milosti, aby sme práve vďaka ťažkostiam, zlyhaniam a neistote, ktoré sú súčasťou nášho života, počas prežívania Veľkej noci skutočne objavili uholný kameň – lásku Ježiša Krista – na ktorej budeme stavať naše ďalšie plány a ktorá bude našim miestom, v ktorom nájdeme istotu aj v čase neistoty. Vďaka vašim duchovným otcom, misionárom slovenských komunít, za všetku ich pastoračnú prácu v tejto skutočne neľahkej dobe. A vďaka aj všetkým bratom a sestrám, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomáhajú život slovenských komunít v zahraničí!

Požehnané Veľkonočné sviatky! V modlitbách vám žehná

+ Jozef Haľko

Pomocný biskup bratislavský

_________________________

Rada pre Slovákov v zahraničí
Konferencia biskupov Slovenska

Council for Slovaks Living Abroad
Slovak Bishops’ Conference

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

Odpoveď