Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4.VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 21. – 28. 04. 2024

dvere do kostolaOZNAMY na 4.Veľkonočnú nedeľu_B   21.-28.04.2024

Odpoveď