Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

Archív autora: FRTIBO

BIBLE TIMELINE COURSE

BIBLE TIMELINE COURSE

What is the Bible Timeline Course? The Bible can be quite intimidating, due to its size and complexity. Many Catholics long to read the Bible, but they don’t know how…. Pokračovať v čítaní »

MISIJNÁ NEDEĽA – VEĽKÁ PROSBA e-zbierka

MISIJNÁ NEDEĽA – VEĽKÁ PROSBA e-zbierka

Drahí podporovatelia misií… 18. októbra 2020 slávime v celej Cirkvi Misijnú nedeľu. Vzhľadom na to, že na Slovensku nie je možná v plnej miere tradičná kostolná zbierka na misie, je… Pokračovať v čítaní »

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Drahí spolubratia v kňazskej službe, v týchto dňoch, keď sa po niekoľkých mesiacoch opäť v našich kostoloch muselo obmedziť slávenie verejných bohoslužieb, prostredníctvom vás pozývam rodiny i všetkých, ktorí vo… Pokračovať v čítaní »

INFLUENCERA BOŽIEHO CARLA ACUTISA VYHLÁSILI ZA BLAHOSLAVENÉHO

INFLUENCERA BOŽIEHO CARLA ACUTISA VYHLÁSILI ZA BLAHOSLAVENÉHO

ČLÁNOK O CARLOVI ACUTISOVI

PLNÉ OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB

PLNÉ OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB

Milí krajania, pre slávenie bohoslužieb platia všeobecné nariadenia vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a usmernenia Konferencie biskupov Anglicka a Walesu o počte účastníkov spoločného zhromaždenia, pohybe v uzavretých priestoroch (chráme),… Pokračovať v čítaní »

BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI

BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI

Spoločenstvo Ladislava Hanusa vás srdečne pozýva na 9. ročník kresťanského-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni, ktorý sa koná už od piatka 25. septembra do 2. októbra. Kvôli súčasnej krízovej situácii vysielame… Pokračovať v čítaní »

KANCELÁRIA SCM – DOVOLENKA

KANCELÁRIA SCM – DOVOLENKA

Od 22. augusta až do 19.septembra 2020 kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti.

ZMENA SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB !!!

ZMENA SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB !!!

Milí krajania, pre slávenie bohoslužieb platia všeobecné nariadenia vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a usmernenia Konferencie biskupov Anglicka a Walesu o počte účastníkov spoločného zhromaždenia, pohybe v uzavretých priestoroch (chráme),… Pokračovať v čítaní »

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     02. – 09. 08. 2020

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 02. – 09. 08. 2020

18.NvOcR_A 02.08.-09.08.2020

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   26. 07. – 02. 08. 2020

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 26. 07. – 02. 08. 2020

17.NvOcR_A   26.07.-02.08.2020