Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VEĽKOM TÝŽDNI A SPOVEDANIE 25.-31.03.2024

ROZPIS BOHOSLUŽIEB ŽENY PRI HROBENA VEĽKÝ TÝŽDEŇ 2024

Odpoveď