Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA „C“ 05. – 12. 12. 2021

dvere do kostola2.ADVENTNÁ_C  05.-12.12.2021

Odpoveď