Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

HOMÍLIA ARCIBISKUPA CYRILA VASIĽA K 100.VÝROČIU VYSVIACKY 3 SLOVENSKÝCH BISKUPOV

VASIĽ CYRIL

HOMÍLIA ARCIBISKUPA CYRILA VASIĽA

Odpoveď