Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

APOŠTOLSKÝ LIST SV.OTCA FRANTIŠKA O VÝZNAME A DÔLEŽITOSTI BETLEHEMSKÝCH JASLÍ

BETLEHEMAPOŠTOLSKÝ LIST SV.OTCA FRANTIŠKA

Odpoveď