Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 28. 01. – 04. 02. 2018 /

dvere do kostola4.NvOcR_B 28.01.-04.02.2018

Odpoveď