Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KONCERT MYSTIC CHOIR

IMG_2022Dňa 26. februára 2017 navštívila Slovenskú katolícku misiu v Londýne vokálna skupina Mystic Choir z Rimavskej Soboty. Vystúpili v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph v nedeľu popoludní po svätej omši, aby nám tak spríjemnili Deň Pána a predviedli svoje umenie. Tí, čo prišli a zostali na tento koncert, neoľutovali.

Piesne rozličných žánrov v ich podaní boli prevedené na vysokej úrovni a nás naplnili príjemným pocitom spolupatričnosti a zážitkom umenia prineseného z rodnej hrude.

Navyše SCM obdarili krásnym predmetom v podobe kalicha vyrobeného na hrnčiarskom kruhu so znakom Slovenskej republiky z dielne

Prajeme im mnoho radosti z talentov, ktoré rozvíjajú, úspechov z ich námahy a zážitkov z ich vystúpení a ciest.

Odpoveď