Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Recepcia pre donorov SCM

V sobotu 12. novembra sa uskutočnila slávnostná recepcia pre pravidelných a stálych finančných podporovateľov Slovenskej katolíckej misie v Londýne (SCM).

Recepcie sa zúčastnil J.E. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup, a J.E. Ľubomír Rehák, veľvyslanec Slovenskej republiky vo Veľkej Británii.

V úvode predsedníčka Farskej rady SCM Jarmila Antoničová vyjadrila myšlienku, že každý dar je od Boha a treba si ho vážiť. Takým darom je aj Slovenská katolícka misia v Londýne, ktorá je už viac ako desaťročie miestom stretnutí slovenských a českých krajanov, miesto trávenia spoločného voľného času, kultúrnych, spoločenských i športových aktivít, zdieľania osudu migrantov, kontaktov a informácii pre ľudí žijúcich vo Veľkej Británii, najmä v Londýne.
O SCM môžeme v hlbokej viere povedať, že je Božím dielom. vznikla z iniciatívy veriacich ľudí, ešte stále prechádza vývojom, ale postupnými krokmi sa stáva aj finančne stabilnou, a to najmä vďaka trvalým a dlhodobým podporovateľom. “Vy ste darom a požehnaním pre SCM”.
SCM je veľmi premenlivá. Počas roka mnoho nových ľudí prichádza i odchádza. Vyjadrila však nádej, že bude naďalej miestom stretávania krajanov, prehlbovania vo viere, porozumenia, vzdelávania, radosti, nádeje, ako aj záujmu a podpory zo strany jej členov a sympatizantov.

J.E. Viliam Judák poďakoval všetkým prítomným donorom a podporovateľom za spolucítenie s Cirkvou a napĺňanie cirkevného príkazu Podporovať cirkevné ustanovizne a evanjeliového poslania zdieľať dary a podporovať svoju lokálnu farnosť, aby mohla v pokoji a plnej zodpovednosti poskytovať duchovné služby pre všetkých, ktorí ju očakávajú, žiadajú a potrebujú.

Odpoveď