Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POZVÁNKA NA SLÁVENIE SLÁVNOSTI SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV A PATRÓNOV EURÓPY SV. CYRILA A METODA

Cyril a Metod_1Milí krajania,

srdečne vás pozývame na slávenie slávnosti

našich slovanských vierozvestov a patrónov Európy

sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa,

v nedeľu 7. júla 2024 o 14.00 hodine

v kostole Slovenskej katolíckej misie v Londýne

na 14 Melior Street, Bermondsey, Londýn, SE1 3QP.

.

Cyril a Metod

 

 

Odpoveď