Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DOVOLENKOVO-PRÁZDNINOVÝ REŽIM SCM

kanceláriaPočas mesiacov

júl a august

kancelária SCM

pre čerpanie dovolenky

nebude v prevádzke

nebudú sa vybavovať

žiadne administratívne záležitosti !!!

Odpoveď