Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BIBLICKÉ STRETNUTIE

BIBLIA (2) Poď, pridaj sa k nám

  • poznávať náuku Katolíckej Cirkvi a čo nám k tomu hovorí sväté Písmo
  • učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom
  • a zažiť príchuť spoločenstva

Biblické stretnutia sú raz za mesiac.

Najbližšie sa koná v nedeľu 30. júna 2024

Téma: CESTA Sv. Petra a Pavla K SVÄTOSTI A AKÁ JE TÁ MOJA

Sts Peter and Paul

Začíname o 15.30

na chóruse nášho kostola.

Každý je srdečne vítaný.

Otvorené biblické stretko na London Bridge

Odpoveď