Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KVETNÁ NEDEĽA V OBRAZE 05.04.2020

MINIATÚRA_19_IMG_0460

Odpoveď