Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 14.NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 07. – 14. 07. 2024

dvere do kostolaOZNAMY na 14.NvCO_B  07.-14.07.2024

Odpoveď