Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 7.VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 12.-19.05.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 7.Veľkonočnú nedeľu_B  12.-19.05.2024

Odpoveď