Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 5.VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 28.04.-05.05.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 5.Veľkonočnú nedeľu_B  28.04.-05.05.2024

Odpoveď