Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 3.VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 14. – 21. 04. 2024

dvere do kostolaOZNAMY na 3.Veľkonočnú nedeľu_B  14.-21.04.2024

Odpoveď